Kategorier
Elvebakkennytt

Delte meninger om informasjonen rundt elevlagene

Flere elever på Elvebakken mener informasjon rundt elevlagene ikke var god nok. Elevrådet skjønner ikke grunnlaget for denne kritikken, og sier elevlagene selv burde vært flinkere på selvpromotering. 

Tekst: Jonatan Myhre Barlien

Hovedbilde: Kjetil Stoveland

Høye forventninger blant elevene

Elvebakken er godt kjent for sine mange elevlag og gode elevlagsordninger, som man blant annet kunne lese om i elevkatalogen fra 2017. Her blir et elevlag forklart som ”en måte for deg å bli kjent med masse nye mennesker på tvers av klasse, trinn og alder. Generelt går det ut på å møte medelever som har en lik interesse som deg.” Det nevnes også at skolen har hele 30 elevlag, blant annet strikkelaget Lause Tråder og Karaokelaget. Derfor var det ikke rart at elevene var spente da elevlagsmessen ble avholdt 6. september. Her var derimot ingen av lagene som var nevnt i elevkatalogen å finne. Flere elever var skuffet over det lave oppmøtet, som bare var på rundt ti lag. Da MagasinE fikk elevlagslisten litt over en måned senere var 20 lag oppført. Hvordan kan det ha seg at skolen opplyser å ha flere lag enn de faktisk har?

Nye elevlag dannes etter messen

Ifølge elevrådsmedlem og elevlagsansvarlig Zuhayr Hussein Abdi er det en enkel forklaring på dette.

-Vi har problemet med at mange elever går til utveksling i andre klasse, og da dør mange av elevlagene ut. Samtidig er det mange elevlagsledere som går ut av tredje klasse, og ikke har noen interesserte til å opprettholde elevlaget.

Hun kan fortelle at rundt halvparten av elevlagene som eksisterer i dag har vært aktive i et eller flere år, mens resten er nylig opprettet etter elevlagsmessen. Årets elevkatalog ble lagd før sommerferien, og det ble derfor brukt tall for hvor mange elevlag som eksisterte da. Dette vil si at rundt 20 av de elevlagene nevnt i katalogen døde ut da medlemmene gikk ut av videregående eller dro på utveksling nå etter sommerferien. Dette vil igjen si at oppmøtet på elevlagsmessen egentlig var veldig bra. Så og si alle de allerede eksisterende elevlagene i tillegg til et par nye deltok og promoterte seg selv.

Manglende informasjon

MagasinE har gjennomført en spørreundersøkelse på Facebook-gruppen Bakkabarn der 157 elever deltok. I undersøkelsen kunne man stemme over om man synes informasjonen var lagt frem på god, passe eller dårlig måte. 72% av elevene som deltok mente at informasjonen rundt elevlagene kom dårlig frem. Vi snakket med noen av deltakerne for å høre hvorfor de mener dette. Det var en bred enighet om at de hadde mottatt lite og mangelfull informasjon, noe som førte til at man fortsatt visste lite om selve ordningen og de eksisterende lagene. Noen reagerte også på at det tok over en måned fra elevlagsmessen til elevlagsoversikten ble lagt ut.

Thelma Sundby fra 1MKSB forteller at de fikk veldig lite informasjon.

-Vi fikk nesten ikke vite noen ting om de ulike elevlagene. Jeg vet om et par, men det er kun fordi jeg ble lagt til i noen grupper på Facebook.

Lea Schjoll fra 1MSKA sier hun ikke har hørt noe om de ulike elevlagene.

-Grunnen til at informasjonen rundt elevlagene var dårlig var fordi jeg aldri har fått høre noen informasjon om det. Det var bare ett infomøte tror jeg, og det fikk jeg ikke med meg. Så da har jeg ikke hørt noe om de forskjellige elevlagene.

Litt, men ikke nok

I undersøkelsen mente rundt 18% av elevene at de synes informasjonen kom passe frem.De vi snakket med kan fortelle at de stemte dette da de hadde fått med seg noe, men at det fortsatt er mye de ikke vet.

En elev kan blant annet fortelle oss at hun fikk vite litt om noen av de ulike elevlagene på elevlagsmessen..

-Jeg fikk ikke informasjon om når og hvor ofte de møtes og om eventuelle Facebook-grupper. Nå som det har gått lang tid siden messen, synes jeg det fortsatt er uklart hvordan disse elevlagene fungerer.

Planlegger ny elevlags-messe

Selv om flere elever mener informasjonen har vært mangelfull, er det også noen som er positive og synes det kom godt frem. Patrick Riiser fra 1STC synes dokumentet med elevlagoversikten var veldig bra, og sier at informasjonen herfra førte til at han ble med i et elevlag.

Styremedlem i elevrådet, Ragnhild Leganger synes elevrådsstyret var flinke til å promotere og informere om elevlag.

Videre legger hun til

-Elevlagene selv har ansvar for promotering og verving av medlemmer.

Elevrådsmedlem og elevlagsansvarlig Zuhayr er uenig i kritikken, som hun ikke skjønner grunnlaget for.

Hun mener istedenfor at kanskje elevlagene selv var dårlige på selvpromotering og informasjon, og at elevrådet ga god informasjon rundt elevlagskonseptet til skolen.

Videre kan hun fortelle grunnen til at listene kom ut sent.

-Grunnen til at listen kom litt sent ut var at det var veldig vanskelig å få alle elevlag til å fylle ut skjemaene innen fristen og at det ble høstferie og andre grunner.

Hun påpeker at elevrådet tar til seg tilbakemeldingene, og planlegger en ny elevlags- messe allerede etter jul.