Minirevy-pr1

Mens mange lagde minirevyen satte også en del ut i Oslos gater for å skaffe publisitet. Her er PR-gruppen ute i håp om å skaffe billettkjøpere og støtte.

Mens mange lagde minirevyen satte også en del ut i Oslos gater for å skaffe publisitet. Her er PR-gruppen ute i håp om å skaffe billettkjøpere og støtte.

Mens mange lagde minirevyen satte også en del ut i Oslos gater for å skaffe publisitet. Her er PR-gruppen ute i håp om å skaffe billettkjøpere og støtte.