Lijaner: Jentene har tatt inspirasjonen fra lijaner til sin installasjon.

Lijaner: Jentene har tatt inspirasjonen fra lijaner til sin installasjon.

Lijaner: Jentene har tatt inspirasjonen fra lijaner til sin installasjon.