“De ser jo litt jalla ut” Fluene er fagrerike og kriger om oppmerksomheten, seg i mellom.