bildee2

En tydelig kommunikasjon mellom ungdom og forelder er viktig mens man øvelseskjører.