ar13

FELLES. Kunsten er ikke bare å finne inne i bygget, men også ute. Ute kan du finne både skulpturer og benker som er i stil med byggene. Dette kan beundres og benyttes av alle som ønsker. Det er laget passasjer mellom byggene, slik at området er tilgjengelig for alle.