Sander i en alder av 16 år. Her er han fornøyd meg å ha fanget en regnbueørret. (privat)