Kategorier
Debatt Meninger Samfunn Samfunn og Debatt

-Gutter må få føle at likestillingskampen også er for dem 

Vi får ofte høre om kjønnsdiskriminering og kvinneundertrykkelse. Store samfunnsproblemer som at kvinner tjener mindre enn menn eller at 1/5 kvinner har blitt voldtatt. Dette er store problemer, og som feminist og medlem i Sosialistisk Ungdom er dette problemer jeg er opptatt av. Likevel kjenner jeg mange gutter som rett og slett ikke bryr seg lenger. Hvorfor? 

Skrevet av Kasper Krebs Moe

Kasper går i andre klasse på informasjonsteknologi og medieproduksjon og er en av redaktørene på MagasinE

Selv om det er kritikkverdig av disse gutta å ikke ta problemene på alvor mener jeg, som feminist at kvinnebevegelsen også bør ha litt mer selvinnsikt her.

Jeg tror at veldig mange gutter og menn, inkludert meg selv til tider, føler at menns problemer blir snakket altfor lite om sammenlignet med kvinners problemer.

Og det er tross alt store problemer på denne siden også. Ting som dårligere karakterer, færre med høy utdanning, høyere rusmisbruk, mindre kontakt med barna sine etter samlivsbrudd og høyere selvmordsrate er eksempler på det.  

Likevel blir menns utfordringer mye sjeldnere nevnt som en del av likestillingskampen. Noen ganger blir det til og med slått ned på. Som for eksempel forslaget for noen år siden om å gjøre likestillingsloven kjønnsnøytral. Det ble møtt med sterk kritikk fra mange kvinneorganisasjoner som mente endringen vil svekke kvinner dramatisk. Det er som om kvinnebevegelsen er innstilt på at løsninger på menns utfordringer strider med løsninger på kvinners utfordringer.  

For å avklare er ikke dette en antifeministisk Andrew Tate-artikkel.

Jeg ønsker bare å forklare som en gutt hvorfor jeg tror mange gutter har blitt kritiske til kvinnebevegelsen. Jeg tror ikke at denne forargelsen kommer av at menn tror kvinnekampen er over eller unødvendig, jeg tror det er fordi kvinnebevegelsen noen ganger glemmer at feminisme er for oss gutta også. 

Jeg frykter at hvis feminismebevegelsen fortsetter å snakke for lite om menns problemer vil vi slite med å få menn til å engasjere seg rundt kvinneundertrykkelse og feminisme generelt. Vi vil istedenfor ende opp med en svekket likestillingskamp. Og mange sinte menn.  

Legg inn en kommentar