Kategorier
Elvebakkennytt Kreativt På bakka

Akerselva Galleri – Et galleri for kreative elever

Vi er 5 elever som går sisteåret på Elvebakken videregående skole som har startet et prosjekt der vi skal etablere og drive et kunstgalleri. Ungdomsbedriften består av Petter Vagle Hjellemo, Sheorni Anton Amarapala, Yafiet Kidane Tekeste, Jillian Magsino Ofrin og Sara Strand-Haugen. Galleriet er for kreative skoleelever og skoleprosjekter med startfokus på Tøyen og Grønland, Gamle Oslo, Grünerløkka og andre sentrumsbydeler. Vi aspirerer om å samarbeide mest mulig med den kulturelle skolesekken (DKS) og deres skoleprosjektutvikling-kunstnere (SKUP).

Målet for prosjektet er å etablere et fast flerårig kunstgalleri som har regelmessige kunstutstillinger for kreative elever fra primært nærskolene Elvebakken VGS, H20 VGS, Tøyen skole, Vahl skole med flere. Ungdomsbedriften skal invitere, kurere og arrangere utstillinger med ulike eksterne kunstnere (hovedsakelig via SKUP-midler) og elevarbeider fra roterende ungdoms- og videregående skoler i Tøyen og Grønland, Oslo Øst og ideelt også fra videregående kunstskoler i utlandet.

Kunsten lages på ulike skoler i Tøyen og Grønland, Oslo Øst og utlandet samt på ulike kunstatelierer. Galleriet vil primært være i eget gallerilokale, men vandreutstillinger vil også gjøres på andre deltagende skoler som H20 VGS, Tøyen skole, Vahl skole, Etterstad VGS, Valle Hovin VGS, F21 VGS, Brynseng ungdomsskole og Jordal ungdomsskole.

“De hadde en spesielt kreativ ide. Det var en ide som skilte seg ut fra resten. Det var en gjennomført og gjennomarbeidet plan på fremdrift. Det gjorde at vi hadde en veldig grad av tillit til de som sto og presenterte og vi var alle enige om at vi hadde ansatt alle på dagen.”

Jury ved Ungt Entrepenørskap

Vi inviterer dere til våre utstillinger på Juleuken og Åpen dag på Vestre Elvebakke 3, 0182 Oslo. Det er gratis inngang for alle. Du finner galleriet ved å gå inn via hovedinngangen til Elvebakken videregående skole også ned til U1(underetasjen).

Følg oss på!
• Instagram: @akerselvagalleri_ub • Facebook:
• Tiktok: @bakkagalleriub

Legg inn en kommentar