Kategorier
Ukategorisert

Et krevende elevrådsår

Tekst av Kaja Rossland Dahlen

I løpet av det siste året har elevrådet, i likhet med alle andre, jobbet over teams. Dette har medført problemer, ifølge elevrådsleder Mikal Litland Eckblad.

Han forteller at mye av deres arbeid har gått litt under radaren. 

-Nå har det vært mye digital skole helt siden vi ble valgt inn. Det vi har frontet og representert har derfor ikke blitt særlig lagt merke til enda.

Videre forteller Mikal at det har vært kjipt at representantene ikke har kunnet sitte i fysiske møter. Bakkarådet består av nærmere 80 medlemmer, og under normale tilstander holder forsamlingen åpne møter annenhver torsdag.

-Vi jobber for å få til en ordning der representantene kan sitte i grupper. Det tenker vi er viktig ettersom diskusjon ofte dyrker engasjement. Men- til tross for rammene som situasjonen medfører har elevrådet flere planer som er under arbeid.

Foto: Hentet fra Elvebakken sin nettside.

I løpet av den siste tiden har elevrådet blant annet utarbeidet en ny plan for hvordan fremtidige temaukeledere og elevrådsstyre skal bli valgt inn. 

-Vi hadde et forslag rundt valgprosessen av nytt styre og temaukeledere, som jo har stor innvirkning på hvordan elevorganene styres. Det har det vært mye engasjement rundt, og nå har vi kommet fram til at vi skal sette ned en valgkomité, noe som er et helt nytt konsept. Det blir veldig spennende!

I tillegg har elevrådet i løpet av den siste tiden jobbet på spreng for at skolehverdagen til elevene skal bli så bra som mulig fram mot sommeren. 

-Vi har fått en del gjennomslag i sammenheng med sluttvurderinger. Vi har jobbet hardt for å begrense antall vurderinger og finne ordninger for å forebygge opphopninger av prøver og liknende. Det merket vi at det var stort behov for.

Timeplanene

I April ble det innført nye timeplaner for elevene på Elvebakken. De nye timeplanene innebærer at hverdagen organiseres slik at elevene bruker en halv dag på de forskjellige fagene. Hensikten er å unngå oppstykkede timer som ofte faller bort til organisering. 

Mikal forteller at utfallet ikke ble helt som planlagt. 

– Vi har merket at det er mange som ikke er så fan av de nye timeplanene. Det vi i praksis har frontet har vært at vi ønsket halve fagdager. Også er det en del komplekse grunner til at det har blitt sånn som det har blitt. Det er jo litt av en kabal som skal legges opp. 

Ingeborg Marie Wiik og Isabella Hernes Riberio går i tredjeklasse på medier og kommunikasjon. De ser den nåværende løsningen som problematisk under korona. 

-Ser man bort ifra korona-restriksjonene som fører til at noen må pendle frem og tilbake fra skolen, som kan være problematisk, er jeg egentlig positiv til ideen om fagdager. Rett og slett fordi man da får bedre tid til å sette seg inn i fagene. Men i henhold til situasjonen vi er i så fungerer det ikke like bra som vi gjerne skulle ønske. 

Isabella er enig, og legger til at de kreative fagene kan være ekstra utfordrende når mye av undervisningen foregår hjemme.

-Det er vanskelig når man skal være hjemme i kreative fag ettersom man da ikke får gjort like mye. Veiledningen fungerer dårlig over teams, og med halve fagdager mister man mye verdifull undervisning. Men- det kan godt hende at de nye timeplanene fungerer bra etter hvert som tiltakene letter.

Mer enn bare møter

Etter sommeren skal alle klassene på Elvebakken stemme inn nye representanter til elevrådet. Ella Strand Flaten, sittende styremedlem og HappEning-ansvarlig, mener det er mange gode grunner til å stille som representant eller styremedlem. 

-Noe av det morsomste har faktisk vært å lære hvordan en skole fungerer og hvor mye jobb og planlegging som ligger bak timene vi bruker på skolen. Man får en helt ny forståelse av hvorfor man er her og hvor mange det er som jobber for at vi skal ha en fin skolehverdag.

Ella forteller at hun har lært mye om elevorganisasjonen, hvilket er en interesseorganisasjon for elever i ungdom- og videregående skole.

-Før jeg ble med i elevrådet hadde jeg ikke noe forhold til EO. Nå har jeg skjønt hva de kan hjelpe oss med, og hvor mye som er med på å påvirke skolehverdagen vår.

Videre sier hun at det sosiale aspektet ved elevrådet har vært viktig for henne. 

-Jeg trodde egentlig at elevrådet bare var å sitte på møter og høre på hva de som snakker har å si, også er man ferdig. Men det er mye mer enn det, man blir kjent med masse andre mennesker. Mange av mine gode venner møtte jeg da jeg ble med i elevrådet i første klasse. Så jeg anbefaler absolutt å melde seg inn til neste år. 

Legg inn en kommentar