Kategorier
Uncategorized

Usikker på hva du skal stemme?

Tekst og bilder: Selma Ebne Røeggen

Det kan være vanskelig å bestemme seg for hvem man skal stemme på under kommunevalget i år. Spesielt når man er førstegangsvelger. Valgomater kan være en god løsning, men spørsmålene er ofte forvirrende og det er ikke alltid lett å vite hva man mener. Vi i MagasinE har derfor prøvd å gjøre det så lett som mulig for deg ved å spørre de som står og representerer de forskjellige partiene i valgboder om hvorfor du burde stemme på dem!

Arbeiderpartiet

-Arbeiderpartiet kan tilby ungdommen en bedre by med god luft. Vi ønsker et styringsdyktig byråd som gjør at vi fortsatt har god økonomi også for neste generasjon, dette vil vi gjøre gjennom å ikke ta opp for mye lån som dere hadde måttet betale tilbake. Det må være et forhold mellom det vi ønsker å få gjort og den inntekten vi har. En av grunnen til at vi har muligheten til å gi ekstra til de fattige barna i Oslo, som feks gratis matpakke, er jo at vi kan ha eiendomsskatt for de som bor i dyre boliger. Vi vil også prøve å holde kollektivtransporten billig for forbrukeren.

Sosialistisk venstreparti

-Grunnen til du burde stemme SV er fordi du får god, effektiv og realistisk miljø- og klimapolitikk. Vi kan også garantere at vi ikke vil privatisere noe som helst, det er vel det som skiller oss mest ut blant de vi konkurrerer om stemmene med.

Venstre

-Venstre har tre saker som vi går til valg på som vi mener er kjempeviktig også for ungdom. Vi satser på klima- og miljøpolitikk, vi vil bruke mer penger på kollektivtiltak og vi vil redusere prisen på månedskort. Vi vil gjøre det gratis for ungdom opptil 18 år å reise med kollektivtransport. Vi vil ha mer penger til lærere i osloskolen, vi vil øke kompetansen med mer etter- og videreutdanning for lærere og bruke mer penger på grunnfinansiering i osloskolen sånn at alle skolene har forsvarlig drift. Vi vil også gi et “fritidskort” til alle ungdom mellom 12 og 18 på 5000 kr som de kan bruke på hvilken som helst fritidsaktivitet og kulturtilbud de vil. Dette vil vi gjøre for å minke forskjellene sånn at alle barn i Oslo skal kunne bli med på fritidsaktiviteter, kino, teater osv.

Kristelig Folkeparti

-Det beste argumentet for å stemme Krf er den myke politikken vår. Feks når det kommer til skole så er man jo der for å lære, men vi er opptatt av de myke fagene, de estetiske fagene som bygger personligheten til den enkelte elev, disse fagene ser vi på som veldig viktig. Vi er også veldig opptatt å styrke helsesøstre for å hjelpe unges utfordringer med psykisk helse.

Rødt

-Rødt vil at det skal bli bedre for ungdom og at det skal være mer likt. Vi vil ikke at hvilken familie du kommer fra eller jobben og utdanningen til foreldrene dine skal ha noe å si for kvaliteten på din egen utdanning, dette vil vi gjøre gjennom leksefri skole sånn at ikke mer privilegerte barn med feks advokat-foreldre eller politiker-foreldre kan sitte hjemme og få ekstraundervisning i forhold til de som er avhengig av skolen for å lære ting.

Senterpartiet

-Den store saken Senterpartiet er opptatt av som også vil påvirke osloungdommen er at vi vil redde Ullevål sykehus. Å ha et godt sykehustilbud som Ullevål sykehus er definitivt viktig også for ungdommen fordi det vil påvirke dem når de blir voksne. Vi har også lyst til å skape et Oslo med gode lokalmiljø. Vi har lyst til at bydelen i større grad skal kunne bestemme selv. Vi vil også at det skal være færre prøver i skolen, det er rett og slett fordi vi syntes det brukes for mye tid på standardiserte prøver. Vi mener at for mye prøver fører til at man lærer for å bli testa og det mener vi ikke er gunstig.

Fremskrittspartiet

-Frp kan tilby osloungdommen frihet og lavere skatter. Valgfrihet er viktig for Frp, vi vil at osloborgere skal få en bedre hverdag gjennom å gi dem mer frihet og bedre samferdselspolitikk hvor man prioriterer kollektivtransporten. Vi er for fritt skolevalg, færre obligatoriske fag og flere valgfag. Vi vil at elevene skal stå i sentrum og at undervisningen skal være mer tilrettelagt til enkelteleven.

Høyre

-Høyre ser enkeltmenneske, vi ønsker at samfunnets systemer skal tilpasse seg og oppfylle menneskenes behov og ønsker. Vi er jo alle forskjellige og derfor vil vi at systemene skal kunne tilpasse seg enkeltmennesket slikt at alle skal kunne leve ut ønskene og potensialet de selv har.

Miljøpartiet de grønne

MagasinE hadde så klart veldig lyst til også å intervjue Mdg, men de var ikke tilstede da vi var og besøkte bodene. Mdg er et parti med fokus på klima- og miljøpolitikk og hvis du vil lese mer om dette kan du besøke nettsiden deres her.

Hvis du fortsatt er usikker kan det være lurt å få med seg skoledebatten på Elvebakken 3.september 12.30 i auditoriet! GODT VALG 🙂