Kategorier
Uncategorized

Temauka 2019

Tekst: Johanne Danielsen Brevik Bilde: Benjamin Akar, Eleonora Mincheva og Theo Magnor

I uke 23 går temauken av stabelen for fjerde gang på Elvebakken vgs. Årets tema er psykisk helse, og vi i MagasinE tok en liten prat med Hedda i temauke-komiteen om dette.

Hedda Tangenes Bredal går i 2st og er en av årets arrangører i temauken 2019. 

«Vi valgte temaet psykisk helse, fordi psykisk helse har vært spesielt mye omtalt i sosiale medier, blant influencere og i mediene generelt, spesielt i løpet av de siste årene. I løpet av denne tiden har også blant annet tallene for ungdom som bruker antidepressiva hatt en kraftig vekst, og det at det generelt er såpass mange på videregående som sliter, syns vi er viktig å ta opp. Det er ett utrolig aktuelt tema, og vi ville at elevene på skolen skal vite mer om dette aktuelle temaet, som for eksempel grunner til at dette skjer og hvordan man kan fokusere på å få en bedre psykisk helse», sier Hedda, når vi spør om hvorfor psykisk helse ble valgt som årets tema.

I følge Apotekforeningens bransjestatistikk, økte unges, bruk av antidepressive midler med 85% fra 2010 til 2016. Spesielt blant jenter var økningen særlig drastisk. Tallene til apotekforeningen viser at det kun var et par hundre stykker i 2010 som benyttet seg av legemidlene, mens det i 2015 var 4565 jenter mellom alderen 15-19 brukte «lykkepillene». Disse tallene er urovekkende høye, og bruken fortsetter å øke blant unge.

Hedda mener at psykisk helse er viktig fordi du er avhengig av en god psykisk helse for å kunne ha ett godt grunnlag å kunne bygge på videre, for å kunne bli voksen og bidra i samfunnet eller for å kunne gjøre det som gjør en selv lykkelig.

«Dagene består av at vi har fått en del foredragsholdere som kommer hit til Elvebakken for å snakke. Det er alt fra forskjellige organisasjoner til enkeltpersoner som kommer hit for å snakke om psykisk helse. De tar opp temaer som eksempelvis filosofi, netthets og seksuelle overgrep. Flere av de er også viktige støttekontakter som er trygge og fine å ha kjennskap til at er der ute. For å oppsummere litt, er det mye fokus både på hvordan psykisk helse generelt foregår, men også hvordan man selv kan bygge opp en bedre psykisk helse og hvilke støtteapparater som finnes der ute», sier medlemmet i årets temauke ledelse. 

I tillegg til foredragsholdere, består også dagene av ulike workshops innad i klassene, med ulike aktiviteter, der mange av dem bunner i at man skal kunne stole på de rundt seg i klassen. 

I løpet av torsdag skal flere forskjellige foredragsholdere og organisasjoner ha besøkt skolen for å snakke. Blant annet får skolen besøk av Helsebror, TV-psykolog Peder Kjøs, Amnesty International, journalist i Aftenposten: Ingeborg Senneset, Hjelpekilden, Varaordfører i Oslo Kamzy Guanaratnam og Landsforeningen for seksuelle overgrep. Dette er kun for å nevne noen navn som står på den imponerende listen med foredragsholdere Elvebakken skal ha besøk av.

«Det har jo vært en del fokus på forskjellige tilstander innenfor psykisk helse, mange støtteorganisasjoner som har kommet og snakket om hvordan de hjelper å støtte opp mot folk som har dårligere psykisk helse og sliter med for eksempel angst eller depresjon eller traumatiske hendelser og hvilke muligheter som finnes for å støtte opp under det da», forteller Hedda når vi spør om hvilke temaer foredragsholderne snakker om. 

Til slutt forteller Hedda hva hun håper at elevene tar med seg videre. 

«Jeg håper at det blir en større åpenhet rundt temaet psykisk helse og at man blir tryggere på hverandre. Tryggere på hverandre til å kanskje ikke kun snakke med støtteapparater som er på ett profesjonelt nivå, men at man også tørr å åpne seg rundt mindre ting med hverandre, blant klassekamerater og venner. Vi håper også på at det blir mer åpenhet rundt det å kunne si at man sliter og trenger hjelp, eller i det minste at man vet at det er lov å ikke føle seg bra!»

(Hentet 5. juni 2019. Bordvik, Målfrid)