Kategorier
Uncategorized

5 på Bakka: Er kvinnedagen fortsatt viktig?

Tekst: Suzie Moslet

Sist uke var det den internasjonale kvinnedagen, og kvinner (og menn) over hele verden markerte dagen på forskjellig vis. I Oslo ble dagen markert med det faste 8.marstoget, og rekord mange gikk i år.

Mange kvinner er opprørte etter regjering forhandlet om abortlovene med Krf i høst. Så i år er hovedparolen i toget «Forsvar selvbestemt abort – Fjern nemndene!», men ifølge den britiske avisen «The Daily Telegraph» er Norge verdens mest likestilte land etter Island. Trenger vi fortsatt kvinnedagen?

MagasinE ønsket å høre med elvene på Elvebakken om hvorfor kvinnedagen fortsatt er en viktig dag. Og det slår vel aldri feil med en liten «5 på Bakka».

Hvorfor er det fortsatt viktig kvinnedagen i 2019?

1.Sunna Gudmundsdottir (1MKS)

-En av de viktigst grunnene til at jeg er med på å feire kvinnedagen 8. mars er for å hylle alle kvinner som har stått sammen gjennom tidene for å gi meg de rettighetene jeg har, og for å fortsette den uferdige kampen for et helt likestilt samfunn.

2.Maia Borg Nergaard (2MKS)

-Jeg mener det fortsatt er viktig å markere kvinnedagen i 2019, fordi selv om mange samfunn verden over har kommet langt med likestilling, trengs det fortsatt i stor grad å minne verden på at kvinner skal ha like stor rolle i samfunnet og være likestilt med menn, for det kan vi dessverre ikke ta forgitt.

3.Rafid Arsalan Islam (2ST)

-Vi må feire kvinnedagen fordi vi tar likestilling forgitt. Vi tenker ikke over at kvinner ikke alltid har hatt stemmerett og like rettigheter. Vi må feire kvinnedagen for å huske på at vi ikke må gjenta tidligere feil. Huske på at det ikke er greit å undertrykke kvinner.

4. Ansgar Lie Jordheim (1ST)

-Kvinnedagen er viktig å feire, fordi feminisme er et konsept verden over, det gjelder ikke bare for norske kvinner. Selv om norske kvinner har oppnådd mye de siste årene, og – etter min mening – kommer til å styre landet totalt om noen år, er det viktig å tenke at kvinner i for eksempel Saudi-Arabia fortsatt sliter i et fortsatt veldig mannsdominert samfunn, og som preges av kvinneundertrykkelse. Vi må fortsette å stadfeste kvinners rettigheter jorda rundt, selv om det ikke er like nødvendig i Norge i dag.

5. Rebekka Øvensen Aandreaa (3ST)

-Det er viktig å markere kvinnedagen for å belyse hvilken makt samfunnet har til å løfte en gang undertrykt gruppe til en likestilt samfunnsborger! Kvinnedagen markerer en seier for hele samfunnet!

Vi i MagasinE håper alle hadde en fantastisk kvinnedag med masse glede og engasjement! Og at alle tar med seg disse viktige poengene om likestilling videre.