Kategorier
Uncategorized

Et stort flertall ønsker mobilfri skole

I Norge er det opp til skolene hvordan mobilregler skal være. Etter Frankrike fikk et totalforbud mot mobil i skoletiden, har debatten rast i Norge og stadig flere ønsker regler tilsvarende de i Frankrike.

Tekst: Ingrid Vhile Røisum

– Jeg synes absolutt at mobilen er forstyrrende. Jeg er en person som kan gå inn på mobilen og sjekke den hele tida, uten å egentlig trenge det, sier Nora Haakenstad (16), elev på Elvebakken. Det er hun absolutt ikke alene om. I følge en undersøkelse utført av VG, mener over halvparten av nordmenn at de er mobilavhengige. Den siste tiden har debatten om mobilfri skole i Norge rast, spesielt etter Frankrike innførte mobilforbud i skolen.

 

I Norge er det opptil skolene selv hvordan reglene for mobilbruk er. Mange mener at det bør være nasjonalt forbud, skal man tro Klassekampens undersøkelse. I følge undersøkelsen, mener 74% av nordmenn at skolen bør være mobilfri. Spesielt eldre og høyt utdannete mennesker er kritisk til mobil på skolen.

Nora Haakenstad derimot, ønsker ikke nye regler.

-Jeg er fan av at skolene skal være mer fri. Jeg synes at man bør få velge selv om man vil ha mobilen der eller ikke, og at man heller får ta ansvar for egen læring, selv om det kanskje ikke er så lurt for mindre barn, sier hun.

–Men man ser stadig noen som plukker opp mobilen og holder på med den i stedet for å gjøre det man skal, jeg gjør jo det jeg også.

 

En studie fra London School of Economics and Political Science fra 2015, sier at mobilen i klasserommet kan påvirke skoleprestasjoner. Elever blir forstyrret av varsler fra mobilen, og har mer vanskeligheter for å følge med noe som påvirker karakterene til elevene. Dette er mye av grunnen til at stadig flere ønsker nye regler om mobilbruk i Norge, liknende de i Frankrike. I Frankrike er det nasjonalt forbud mot å bruke mobil i timene på barne- og ungdomsskolen, med mindre læreren sier at det er greit.

 

Barne- og likestillingsministeren Linda Hofstad Helleland (H) har også uttalt seg om saken.Hun ønsker å løfte frem saken om et nasjonalt forbud. – Jeg er opptatt av at alle unger skal ha muligheten til å være til stede i skolehverdagen og ha minst mulig forstyrrelser. Å oppleve noen timer i døgnet som er mobilfri, er veldig viktig. Om noen år ser vi effekten av mobilbruken som nå foregår, og jeg er redd for hva vi vil se, sier hun.

 

Om det blir et nasjonalt forbud i Norge, får man vente å se. Men hadde det vært opptil Nora, hadde nok mobilreglene blitt som de er.

-Det å ikke få ha mobilen på skolen i det hele tatt, gjør jo at man ikke er så fri til å gjøre ting, så jeg er egentlig ikke så fan av det å få mobilen inndratt i skoletiden. Det gjør jo at jeg ikke har så god kontroll.