Kategorier
Ungdom

Tre av fire misfornøyde med når skolen starter

– Jeg synes at de dagene vi starter sent, sånn, 10, for eksempel, er jeg mye mer effektiv, uttaler Sharleen Dydland. Av 250 elever, er kun 65 fornøyde med når skolen begynner, viser en undersøkelse gjort av magasinE.

Tekst: August M. Giæver

– Jeg tror også at når folk kommer sent, så vet de at de kommer til å få anmerkning, så de dropper hele timen, sier Sharleen Dydland fra 3MKSE. I likhet med majoriteten av deltakerne i undersøkelsen, ønsker hun også at skolen skulle begynt i 9-tiden.

 

Ungdom får generelt mindre søvn enn de trenger

Flere nasjonale og internasjonale studier har pekt mot at ungdom trenger mer søvn enn de får. En studie gjennomført av the National Sleep Foundation, fant at undgom mellom 13 og 18 år trenger minst 8 til 10 timer søvn hver natt. Samtidig fant en studie utført i Bergen i 2013 at i en gruppe på 10 000 ungdommer, var den gjennomsnittlige søvnen på ikke mer enn seks og en halv time. Forskning gjort ved Johns Hopkins Universitet viser at søvnmangel kan lede til dårligere oppmerksomhet og, i verste fall, føre til depresjon.

 

Hva er årsaken til dette?

Det er enkelt å legge skylden på moderne innretninger som mobiltelefoner, siden lyset gjør det vanskeligere for kroppen å vende seg til å sovne til rette tider i følge the American Medical Ascociation. Det stemmer nok at mobiltelefoner må ta noe av skylden, skriver Andreas Graven, men de fleste tenåringer er klare over at de trenger mer søvn. Bjørn Bjorvatn skriver at at søvnrytmen i ungdomsalderen blir forskjøvet med omtrent 2 timer, slik at man sovner senere om kvelden, og sover lengre om morgenen. Allikevel tvinger man ungdommen opp av senga så de kan være på skolen til tider som et mindretall er fornøyde med.