Kategorier
Elektro Elvebakkennytt

Flere tilbud om lærlingplasser på elektrofag

Flere av elevene på elektro ved Elvebakken har fått mulighet til å velge mellom flere lærlingplasser. Dette er svært ulikt situasjonen som var tidligere. Tidlig utplassering på videregående er en av årsakene til dette.

Av: Kjetil Stoveland.  Illustrasjonsbilde: Hentet fra Elvebakken.vgs.no

-Vi er veldig heldig som har fått tilbud om flere lærlingplasser. Det å kunne oppleve arbeidslivet og starte å jobbe rett etter Vg2 er bra, sier Thomas Stokke. Han går i andreklasse på elektrofag, og han nå har fått tilbud om to praksisplass på elektro. Ole Martin Skåle går også elektro og er enig med Thomas.

-Vi får tidlig erfaring med å møte bedrifter i utplasserings-uker ved å vise oss frem. Det er en stor fordel.

Har vært på utplassering siden førsteklasse

Elektrikerfaget har over 2000 søkere til omtrent 1700 lærlingkontrakter. Elevene på Elvebakken har vært på utplassering både i førsteklasse og i andreklasse og får mulighet til å være i forskjellige bedrifter. Henriette Sæbø, avdelingsleder for elektro ved Elvebakken,  forteller at flere elever på Elvebakken har mottatt flere tilbud fra bedrifter som vil ha dem som lærlinger i sine bedrifter.

– Elevene ved Elvebakken har vært på utplassering siden Vg1 og det ser vi på som en gylden mulighet til å etablere god kontakt med yrkeslivet. Elevene er også utplassert i Vg2, og flere får dermed en fin innpass i bedriften. Lærerne råder også elevene til å søke flere lærebedrifter og de får hjelp til CV og søknadsskriving.

Opplegget til elevene i praksisperioden varierer fra ulike bedrifter.

-Noen elever er utplassert på servicebiler og kjører rundt i hele Oslo og Akershus sammen med sin mentor. Andre elever kan for eksempel jobbe på et prosjekt bedriften har. Eleven får oppfølging og besøk fra lærer i løpet av praksisperioden.

Elevene får muligheten til å bruke kunnskapen de har fått i undervisning i praksis gjennom reelle arbeidssituasjoner.

– De knytter kontakter og får vist hvor flinke og arbeidsomme de er. Når elevene kommer tilbake på skolen har de en ny giv og motivasjon for å lære mer.

Starter tidlig med praksis

Elevene på elektro starter tidlig med praksis i undervisningen slik at elevene får en større forståelse for teorien. Sikkerhet er også en viktig prioritering.

– Elevene har i perioder større prosjekter som for eksempel boligprosjekter, heisprosjekter og andre prosjekter de ønsker å fordype seg i. Hele tiden er lærerne der og øker forståelsen av hva som skjer i praksis med undervisning i teori. På Elvebakken blander vi praksis med teori, uttaler Sæbø.

Thomas synes likevel at undervisningsopplegget på elektro kan ha litt for mye teori. Han ønsker at det var enda mer praktisk jobbing. Ole Martin mener derimot det er nyttig at de lærer teorien i koblingen med praksisarbeidet.

– Tanken om det hele er veldig bra egentlig, for du får en god blanding av både praksis og teori. Teorien vi lærer er veldig viktig for det vi gjør praktisk. Så alt henger sammen. Teorien vi lærer er relevant.

Thomas valgte elektrofag fordi han liker å være i aktivitet.

– Jeg valgte det fordi jeg er veldig ivrig på å ha en aktiv jobb. Jeg liker å være i bevegelse. Da jeg gikk i førsteklasse trivdes jeg veldig godt.

Ole Martin ville spesielt jobbe mer praktisk.

– Jeg var veldig opptatt av å ikke sitte bak en pult, hvert fall i jobblivet. Jeg har gjort det i 10-12 år så det er nok. Da er det deilig å komme ut i arbeid veldig fort, og få lønn.

Ole Martin har fått vite at han sannsynligvis skal innom både bygg og service i praksisperioden.

– Jeg har fått informasjon om hva jeg kan havne på, og at jeg skal innom en god del som bygg og service. Jeg har enda ikke fått vite startdatoen, det blir enten rett etter skoleslutt eller i august. Men jeg har fått nok informasjon føler jeg.

Elevene bør ha T- matte

Sæbø mener spesielt opplegget i matematikk på elektro skiller Elvebakkens undervisning fra andre skoler.

– Alle elevene må enten ha 1T-Y eller 1T matematikk i Vg1. Tematikken i teoretisk matematikk ligger til grunn for flere av elektrofagene og gjør derfor teorien i elektrofagene enklere å forstå. Dette mener vi kan være hovedforskjellen mellom en elektroelev fra Elvebakken og en elev fra en annen elektroskole. Vi baker også teori inn i praksis slik at elevene får en forståelse av teorien samtidig som de driver med praktisk arbeid.

Hun forteller at konkurransen fra andre skoler til tider kan være veldig tøff.

– Noen skoler har helt nye lokaliteter med store verksteder og nye skolebygg, og det er selvsagt tiltrekkende på elever. Likevel ser vi at elevene som ønsker seg noe mer søker seg til Elvebakken elektro og det er vi kjempestolte av!