Kategorier
Elvebakkennytt Samfunn Ungdom

– Skolemiljøet senker terskelen for å prestere

Mange skoler som har høye inntakskrav har også et godt skolemiljø. Men skaper godt skolemiljø gode karakterer?

 Tekst og foto: Andreas Brekke Brox

– Dersom du har et godt skolemiljø, så er det lettere å prestere godt rent faglig, sier Simen Aspaas (18)

Han er elev på design og håndverk, og nestleder i elevrådet på Elvebakken. Han mener at skolemiljø og gode karakterer henger sammen.

– Det tror jeg egentlig går igjen i det meste, enten det er jobb eller skole. Så lenge du har det godt og trives, så tror jeg du har det lettere for å prestere bra. Når det er sagt så betyr det ikke at fordi du har det bra, så presterer du bra. Du må jo selvfølgelig jobbe for det. Jeg tror at veien til gode karakterer og resultater er kortere dersom man føler seg vel og har det godt med de rundt seg.

Simen mener at for hans del, så handler et godt skolemiljø om gjensidig tillit.

– Man kan føle en trygghet med de rundt seg. Det skal være lov å ”feile” uten å føle på et stort press. Dersom man har et slikt fundament tror jeg det er enkelt å skape et godt skolemiljø.

– Mobbing i skolen påvirker alle elevers karakterer

I en artikkel fra forskning.no står det at ”Mobbing i skolen påvirker alle elevenes karakterer. Snittet er nesten en hel karakter lavere for elever på skoler som preges av mobbing enn på skoler der det ikke er utbredt med mobbing.” Elisabeth Syverstad er høgskolelektor på Høgskolen i Oslo og Akershus Hun har ikke forsket på dette, men med erfaringen hun har, har hun en oppfatning.

-Med mine 42 år som lærer tilsier det at elever som har blitt kvitt mobberne i sin klasse får bedre selvbilde og større motivasjon når de har sluttet. Når motivasjonen er tilbake øker karakterene.

– Tillit er viktig

Simens oppfatning er at det er et godt skolemiljø på Elvebakken.

– Som jeg har nevnt er det viktig med gjensidig tillitt og trygghet i relasjonen våre. Ulike aktiviteter og arrangementer er med på å bygge tillitt og gjør at vi blir bedre kjent med hverandre. Eksempler på dette er revyen, elevlag og happening som er med på å gjøre skolemiljøet på Elvebakken mer inkluderende og senker terskelen for å prestere. Den daglige jobben med å inkludere og å se medelevene sine, hilse på læreren og alle andre som jobber på skolen, er en jobb vi må gjøre sammen.

Han mener alle på skolen har ansvar for å opprettholde et godt skolemiljø.

– Det hviler ikke på noen enkeltpersoner, en gruppe mennesker eller ledelsen. Det er noe vi alle sammen må kjenne på. Alle har et ansvar for å skape et godt og inkluderende skolemiljø for alle som går på skolen. Alle skal føle seg bra når de går inn døren på Elvebakken.

Syverstad mener at elever og lærere må være trygge på hverandre for å skape et godt skolemiljø.

– Skoleledere bidrar i sin væremåte og i sitt samarbeid med ansatte og elever til å utvikle et trygt læringsmiljø. Det må være lov å spørre dumt og gjøre feil uten at dette spiller noen rolle. En lærer må være lyttende og tilrettelegge for elevmedvirkning og differensiering. Tilpasset opplæring til alle er viktig. La elevene få være kreative. Og så bør alle ansatte ha et humanistisk menneskesyn. Alle er ansvarlige for å utvikle dette og ledelsen må legge en strategi som ivaretar positiv utvikling og motiverte elever.

– Skoler som klarer dette, utvikler og ivaretar et godt skolemiljø. Det er stor forskjell fra skole til skole. Jeg har vært på mange skoler i løpet av mange år som lærer og merker fort når jeg kommer på en skole med godt og trygt læringsmiljø.