Kategorier
Elvebakkennytt Kultur

Elevrådet vil skape kunnskap og engasjement om integrering

Elevrådet jobber aktivt for å gjøre Elvebakken til en bedre skole. 6-9. juni skal de arrangere en temauke der de ønsker å skape engasjement gjennom å arrangere ulike aktiviteter.

Tekst og foto: Kjetil Stoveland

Flyktning og integrering

Elevrådet arrangerer temauken på skolen fra 6. til 9. Juni. Temaet i år er integrering og de ønsker å belyse hvordan Elvebakken- elever kan bidra til god integrering.

Nestleder Simen Aspaas har et klart synspunkt om integrering.

– Forskjeller skal ikke nødvendigvis skape avstand mellom mennesker, men det skal knytte hverandre nærmere sammen. Man stiller spørsmål til hverandre og tester hverandre litt. Det er flott at man faktisk tørr å stille spørsmål og være åpen med hverandre. Man er ærlige, og ønsker hverandre vel. I hovedsak vil jeg ha med meg dette videre i livet, på ulike måter.

Simen Aspaas er nestleder i Elevrådet, og ser fram til temauken.

 

 

 

 

 

 

 

Styremedlem Ragnhild Leganger mener integrering er et viktig tema. Spesielt når det kommer til den nåværende flyktningkrisen i Europa.

-Nå har vi en flyktningkrise som mange kan kjenne seg igjen i. Elvebakken er en sentral skole, og vi har elever fra forskjellige deler av byen. Vi har mange forskjellige etnisiteter, religioner og kulturer. Derfor føler vi at flyktningkrisen er noe folk kan relatere seg til, uansett hvor i verden de kommer fra. Det er bare babbel i media om det, og da tenker vi at vi også vil bable litt om det.

På temauken vil elevrådet skape engasjement. Dette vil de skape gjennom å arrangere ulike aktiviteter og arrangementer som elevene kan være med på. Ragnhild forteller at de vil samle mennesker som har ulike synspunkter angående inkludering og integreringssituasjonen vi har i Norge, og de vil skape engasjement.

– Vi vil endre folks perspektiv, ikke ha en ensidig tankegang, sier Ragnhild.

Simen mener det er viktig at elevene gjør seg opp sin egen mening om integreringssituasjonen.

-Jeg ønsker at elevene skal finne en konklusjon og reflektere rundt det. På fredagen skal man ha dannet seg en mening om hva man selv kan gjøre som privatperson.

Det var en viktig sak for han som gjorde at han ville engasjere seg i elevrådet.

-Jeg engasjerte meg i elevrådet i første klasse. Da var jeg styremedlem, jeg ønsker at vi skal se hverandre som de menneskene vi er, på tvers av ulike klasser og trinn. Det var hjertesaken min i elevrådet. Vi er tross alt 1300 elever og da er det viktig å bli sett.

Ragnhild har flere grunner til at hun vil engasjere seg i elevrådet.

– Jeg vil engasjere meg i elevrådet for å påvirke skolemiljøet, og for å kunne representere elevene på best mulig måte. Jeg har ikke noen problemer med å snakke høyt, og derfor engasjerer jeg meg.

Simen forteller om arbeidet elevrådet på skolen gjør.

-Elevrådet er med på å lage arrangementer der elever møtes, blir kjent med hverandre og danner gode relasjoner. Vi har for eksempel møte annenhver torsdag, elevrådsstyre samles hver mandag og forbereder møtene.

Elevrådet besøkte rådhuset

For noen uker tilbake besøkte elevrådet Rådhuset. Under besøket var elevene svært engasjerte og stilte mange spørsmål. Besøket ble filmet, og skal brukes som promotering av uken. Under besøket ble de guidet på Rådhuset av varaordfører Khamshajiny

”Kamzy” Gunaratnam. Ragnhild var litt skeptisk før besøket, men hun endret synspunkt.

-Kamzy var skikkelig kul og hun snakket ”vårt språk” kan man si. Jeg ble veldig inspirert og fikk følelsen av at vi eide byen.

Simen synes besøket på rådhuset var veldig interessant.

-Det er veldig spennende og gøy å få være med på slike ting, for dette handler om å promotere temauken. Vi fikk stilt Kamzy veldig mange gode spørsmål og fikk en omvisning. Hun fortalte hva hun legger vekt på når det gjelder integrering og hva vi sammen kan gjøre.

I forkant av temauken har elevrådet hatt intervju med blant annet Fabian Stang, og de planlegger å snakke med flere politikere. Ragnhild mener det er viktig at de får innspill fra politikere.

– Vi vil ha innspill fra politikere for å skape en direkte kontakt mellom elever og det store systemet. Det blir tatt mer seriøst når noen har en viss anerkjennelse til navnet sitt. Da blir folk plutselig mer interessert, enn hvis du skulle pratet med noen som bare har en mening. Hvis det er noen som jobber med det, vil folk lytte mer.

Ragnhild gleder seg til temauken.

-Jeg gleder meg mest til å se engasjerte elever debattere om samfunnsaktuelle temaer.

Styremedlem Ragnhild Leganger gleder seg til temauken