Kategorier
Meninger

Hvorfor ungdommen trenger fire år til med Erna

Nå har Høyre og FRP styrt Norge i snart fire år. Til høsten er det valg og mange må stille seg spørsmålet om hvem man skal stemme på – og hvorfor dette er Høyre.

Tekst: Max Henrik Arvidsson, medlem av Unge Høyre

Nye idéer, Bedre Løsninger. Dette var ordene Høyre vant valget på i 2013, men har partiet faktisk klart å levere dette til dagens ungdom?

En god skole er svært viktig for å ha et bærekraftig samfunn. For det er dagens skoleelever som skal bygge og foredle fremtiden. Hvis ikke elever får den læren og respekt de trenger, kan det gå skeis veldig fort. Derfor satser Høyre på en bedre skole med mer kunnskap. Regjeringen gjennomfører dette gjennom å gjøre læreryrket mer attraktivt og gjennom å gi ungdommer et ekstra insentiv til å være på skolen. Dette får vi gjennom Høyres tiltak, nemlig fraværsgrensa og bedre utdanning for lærere.

Den kontroversielle fraværsgrensen ble innført høsten 2016. Dette innebærer at om man har mer enn 10% fravær i et fag, så kommer man til å stryke i faget. Da det ble innført, fikk dette tiltaket massiv motstand fra ungdommer og venstre-sidens politikere. I ettertid har man sett at dette faktisk har virket. Fraværet er nede over hele landet og elevene sitter på skolebenken.

Lærere er de som er i størst grad er med på å danne elevenes fremtid. Uten gode lærere, får man ikke gode elever. Regjeringen har  iverksatt et massivt lærerløft i et forsøk å gjøre dette yrket mer attraktivt. Lærerutdannelsen har nå blitt en master, altså en 5-årig utdannelsen, noe som er med på å gjøre yrket mer prestisjefullt. Dessuten trenger lærere nå visse minstekrav i diverse fag, noe som gir dem bredere kompetanse.

Høyre har også sørge for å gi elevene mer støtte på skolen. Dette har de gjort gjennom å ansette flere helsesøstre på skolene. Dette hjelper ungdommer som sliter i hverdagen og gir de dem noen å snakke med.

I Oslo har det tidligere Høyrestyrte byrådet gjort veldig mye. Det har fått bygget en helt ny yrkesfagskole, nemlig Kuben VGS. Denne skolen har spesielle linjer som tilbyr både fagbrev og generell studiekompetanse. Dette er en del av det generelle yrkesfag-løftet som regjeringen har iverksatt. Det største som har blitt iverksatt, er et generelt studiestøtte-løft. Dette gjelder både for universitet og for videregående.  Nå får du som student og elev i videregående skole elleve måneders studiestøtte, noe som studentorganisasjoner har kjempet for i veldig lang tid.

Et av målene til enhver nasjon, er å senke arbeidsledigheten. Dette gjelder også for Norge, og i Høyre er dette noe man satser stort på. I dag er 67% av personer i alderen 15-24 i jobb. Dette er gode tall, men det kan selvfølgelig forbedres. Jeg er overbevist om at Høyres politikk er den beste for å gjennomføre dette. Høyre oppmuntrer entreprenørskap og gründere. Det man også gjør, er å bringe norske jobber hjem, gjennom fjerning av skatt på arbeidende kapital. Dette skaper insentiver for norske bedrifter til å være i Norge. Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Større er i mot dette.

Så, bedre skole, mer sysselsetting og bedre forutsetninger for elever som går yrkesfag. Det er disse tingene som har preget Høyres regjeringsperiode og det er det som kommer til å prege de neste fire årene å.