Kategorier
Elvebakkennytt Samfunn

Er fire hoder bedre enn to?

På Elvebakken har elevene sittet i firergrupper i godt over et semester. Blant elevene er meningene om dette delte, men elevrådsleder Balder Belsvik er  positiv. – Jeg tror at firergruppene kan bidra til at elevene på skolen bruker hverandre som ressurser istedenfor konkurrenter.

Tekst: Johannes Lund Skeide Foto: Marie Myrbraaten

 

-På Elvebakken er det vanskelig å komme inn ettersom karaktersnittet er relativt høyt. Det er da viktig at man organiserer undervisningen slik at vi kan bruke hverandre som medspillere når vi jobber med matte, norsk, historie eller elektronikk. Jeg tror derfor at firer-gruppene kan medføre en høyere kompetanse blant elevene. Det mener elevrådsleder ved Elvebakken, Balder Belsvik.

Det er skolens ledelse som har bestemt at alle elevene skal sitte i slike bordgrupper.
-Det er så mye ressurser i elevgruppa her, på alle linjene. Ved å sette fire og fire sammen klarer vi mye bedre å ta vare på elevene og deres kunnskap, og vi må utnytte dette for hverandres beste, sier avdelingsleder for ST, Helle Solberg.

I et klasserom er det mange elever som kan hjelpe hverandre og dermed gjøre undervisning mer effektiv. Solberg kaller det samarbeidslæring. Læreren og elevene skal gjøre undervisningen mer effektiv sammen.

-Det er mange skoler som er opptatt av slikt. Vi gjør det kanskje litt mer systematisk enn andre skoler, fordi vi sitter sånn til vanlig, forteller Helle Solberg.
Elvebakken er veldig fokusert på at idéen om firergrupper skal bli utnyttet for alt det er verdt.

Forbereder elevene på arbeidslivet

Balder mener at denne måten å organisere elevene og undervisningen på, forbereder elevene på videre studier og arbeidslivet.
-Elvebakken er en skole som er fremtidsrettet. Ved å organisere undervisningen i grupper vil elevene få oppleve mer av det som venter dem i senere studier og i arbeidslivet. På flere universiteter og høgskoler er gruppearbeid og annet samarbeid sentralt for å få mest mulig ut av studiene. I arbeidslivet opplever man også at store deler av arbeidsmarkedet krever samarbeid, og det er en fordel om man kan arbeide sammen med andre.

Helle Solberg er enig med Balder.
-Når du er i arbeidslivet kan du ikke velge hvem du skal samarbeide med. Du er nødt til å ha gode samarbeidsevner og du må kunne samarbeide med folk som har andre måter å arbeide på enn deg selv.

Utfordringer med firergrupper

Det er ikke bare fordeler med å plassere elevene tett sammen i grupper. Blant annet kan støynivået i klasserommet til tider være et problem.
-De som liker å sitte stille og jobbe inne i sitt eget hode, kan nok hende at synes dette er litt utfordrende. Samtidig er det jo bra å utfordre disse elevene, mener Solberg. Også sittestillingen til de som sitter vendt vekk fra læreren, kan oppleves som et problem for enkelte.
– Det kan være enkle ting slik som at man kan bli sliten av å sitte med hodet sidelengs eller snudd for å se på lærernes forelesninger. Man kan bli sliten i nakken for eksempel, sier Solberg.
Ikke alle elever jobber like godt sammen, og det er Helle enig i at kan være en utfordring. Hun påpeker at det er viktig at lærerne legger best mulig til rette for å få gruppene til å fungere slik at elevene kan jobbe effektivt sammen.

Mange av yrkesfagene er vant til å arbeide i grupper fra før, så for dem har ikke det nye organiseringen ført til så stor endring, mener Solberg. Hun forklarer at i faget matematikk ser det ut til at det fungerer fordi elevene kan hjelpe hverandre, og det er av og til lettere for elever å spørre hverandre enn det er å spørre lærer. Hun tror det firergrupper kan være en fordel i mange fag.
-Jeg er selv engelsk- og historielærer, og jeg synes at det har funket veldig bra i de fagene.
Foreløpig har ikke den nye organiseringen gitt noen tydelige og klare resultater, men Helle sier at hun merker at klassemiljøet har blitt bedre.
-Man lærer ikke hvis man ikke trives.

Vil ta tid før firergruppene fungerer optimalt

Ikke alle elever er fornøyd med firergruppe-organiseringen. Balder mener at det vil ta litt tid før både elever og lærere venner seg til det nye systemet.
-Jeg tror en større andel av elevene ikke liker firergrupper da de ikke har noe positiv opplevelse med dette. For at et slikt system skal virke, må elevene være åpne for forandring. Det er ennå en fersk endring som krever tålmodighet i overgangsfasen.

Balder mener at fordi skolen er inne i en omstillingsfase, vil det ta tid før lærerne blir vant til å undervise på en ny måte.
-Jeg tror derfor det  er for tidlig å si om firergruppene på skolen vår fungerer optimalt.
Balder mener det er nødvendig at lærerne mer bevisst organiserer undervisningen i grupper.
-Jeg har troen på at firergruppene vil bli brukt mer effektivt enn i dag, når dette skjer.
-På den andre siden vet jeg om flere elever som liker firergrupper. Det gir muligheten til å samarbeide om oppgaver, terskelen blir lavere når det kommer til å spørre sidemannen og klassemiljøet blir bedre, avslutter elevrådslederen.