Kategorier
Samfunn

Ungdom er mer engasjert i politikk enn før

Stadig flere ungdommer stemmer ved valg og melder seg inn i politiske ungdomspartier. – Ungdom ser at det funker å organisere seg for å slåss for det som er viktig for dem, sier nestleder i Sosialistisk Ungdom, Freddy André Øvstegård (21). 

Tekst: Laurits Nikolai Fossdal Foto: 

Freddy André Øvstegård bruker mye av fritiden sin på politikk, mer enn noe annet.

Freddy Øvstegård

– Da jeg vokste opp, opplevde og så jeg mye ulikhet, rasisme og urettferdighet. Det fikk meg til å ville kjempe for at alle skal ha like gode muligheter, uansett hvilken bakgrunn de har, forteller han.

Freddy meldte seg inn i Sosialistisk Ungdom (SU) da han var 14 år gammel. Foreldrene spilte ingen rolle i beslutningen hans om hvilket parti han skulle velge. Moren hans meldte seg inn i SV etter at han ble med i SU, så det er mer han som har påvirket henne istedenfor motsatt.

Freddy har stor tro på at ungdom kan være med å utgjøre en forskjell, og mener det er flere måter å gjøre dette på.
– Enten det er i partier, fagforeninger eller andre organisasjoner kan man gjennomføre forandring, det vet også ungdom, mener han.

Ifølge statistikk fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet fra 2013 hadde SU litt over 700 medlemmer. I dag har de i følge Freddy mellom 800 og 900 medlemmer.
– Vi har økt  antall medlemmer de siste åra, så den trenden har vi snudd. Det er vi veldige glade for.

SUS nestleder mener at noe av grunnen til at medlemstallene er stigende, er at SV og SU de siste årene lettere har kunnet få fram sine egne fanesaker. Det var ikke så enkelt da SV var i  regjering med Arbeiderpartiet.

-Etter 8 år i regjering sammen med Arbeiderpartiet må vi nå bruke tid på å vise forskjellene. Det er vi godt i gang med, noe vi ser i at vi igjen er på vei opp i antall medlemmer siden 2013.

-Viktig å engasjere seg

Partier som unge Høyre og AUF har opplevd en stor økning i antall medlemmer de siste seks årene, mens de mindre ungdomspartiene er mer eller mindre stabile eller har hatt en liten økning.  AUF har nettopp rundet 14000 medlemmer ifølge deres egen nettside. Ifølge statistikk fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet hadde AUF litt over 6000 medlemmer i 2013. Det tilsvarer en økning på hele 130% på tre år.

Odin er 17 år gammel og medlem av AUF.
-Jeg mener det er viktig å være engasjert i politikk. De fleste har en mening, og jeg mener det er viktig å kjempe for det man tror på!

Odin har vokst opp i en familie hvor alle stemmer på Arbeiderpartiet. Med en far som en gang var statsråd i regjeringen til Jens Stoltenberg har han fått politikken inn med morsmelka. Faren Bjarne Håkon Hanssen har vært helseminister, landbruksminister og arbeids- og inkluderingsminister. Dette er en av årsakene til at Odin er medlem av AUF i dag, sier han selv.

-Det jeg er mest opptatt av i dag, er fraværsgrensa. Jeg er en motstander av fraværsgrensa, fordi det ikke er like lett for alle  å komme seg på skolen. Det er heller ikke like lett for alle å skaffe seg legeerklæring.

Odin mener at hvis vi skal ha en fraværsgrense, bør visse ting ved regelen endres. Blant annet syntes han at 10% fravær er altfor lavt for at en elev ikke skal kunne få vurdering i et fag.

-Noen fag har man såpass få timer i uka at hvis du er borte to ganger, kan dette skape problemer for deg.

Både Freddy og Odin vil oppfordre alle ungdommer til å være politisk aktive eller delta aktivt i politiske saker.

-Stem og meld dere inn i politiske partier. Finn ut hva dere tror på, oppfordrer Odin.