Kategorier
Samfunn

Klanene styrer ytre deler av Stockholm

Tekst: Max Henrik Arvidsson            BIlde: SVT

Sveriges innvandringspolitikk er i krise. I ytre deler av Stockholm har politiet mistet kontrollen. AUF og Unge Høyre er enige om at Norge må føre en politikk som gjør at vi unngår slike tilstander i Norge.

Dårlig integrering
– Integreringen i Sverige har ikke vært ideell. Det er veldig vanskelig når man tar ekstremt mange arbeidsinnvandrere inn i arbeidsmarkedet. De kan som oftest ikke språket og savner en relevant utdanning. Dette har skapt et klasseskille i Sverige, sier Axel Stenberg Forsblom (17) som bor i en av Stockholms finere bydeler.
Det er også en stor utfordring at mange asylsøkere enten ikke får jobb i det hele tatt eller at det tar veldig lang tid for dem å komme i arbeid etter at de har fått oppholdstillatelse. I 2015 hadde Sverige en nettoinnvandring på 103 000 mennesker ifølge nyere statistikk fra migrasjoninfo.se. Det var dobbelt så mange som året før. Den eksplosive innvandringsveksten skyldes hovedsakelig et ustabilt Midtøsten, Afghanistan og økt arbeidsinnvandring.

Innvandringskrisen startet etter den tidligere statsministeren Fredrik Reinfeldts sommertale i august 2014. Mange mener at Reinfeldts tale banet vei for det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokratene, som i høst hadde støtte fra hele 19% av velgerne. Det har blitt en økt polarisering i svensk politikk, som har gjort det vanskeligere å finne gode løsninger på praktiske problemer.

Mistet kontroll
På grunn av økt innvandring og dårlig integrering, har myndighetene og politiet nesten mistet kontrollen over deler av ytre Stockholm. Her regjerer asylsøkere og innvandrere fra Midtøsten.
Peder Hyllengren, ekspert på islamisme og professor ved Forsvarshøyskolen i Stockholm, fortalte til Aftenposten 19.5.15 at kriminalitet ikke rapporteres i disse utsatte områdene og at folk ikke tør gå til politiet.
– Dette spiser opp samfunnet innenfra. Klanene styrer, som i Södertälje. At folk slutter seg til terrororganisasjonen IS i Syria er akseptert i deler av disse forstedene.

De svenske folket enig i saken
Det svenske folket er enig i at integreringen må forbedres, men forbedring har vært vanskelig fordi temaet ikke har blitt tatt opp i åpen debatt.
Debatt om innvandring var i 2015 tabu i Sverige.
– Alle er enige om at integrasjon skal bli bedre, men det motsatte skjer fordi det legges lokk på debatten. Det er jo helt absurd, uttalte Hyllengren til Aftenposten i mai 2015.
Debattsituasjonen har endret seg siden 2015. Nå er det større åpenhet om problemene som faktisk finnes.

Norges syn på saken
Til tross for at det er lang vei til man ser svenske tilstander i Norge, mener mange at vi burde ha en enda strengere innvandringspolitikk enn den vi har i dag.

-Man bør stramme inn på hvem som får komme til Norge. For eksempel bør det ikke være greit at en innvandrer får sende familien sin hit før han er godt integrert, mener Henning Dahr Nygaard fra AUF.
Det er politisk enighet mellom de to største partiene i Norge om å ha en streng innvandringspolitikk.

– Jeg tror ikke vi er i nærheten av en så dramatisk situasjon i Norge som den vi ser i Sverige. Det skyldes at vi har ført en streng, men rettferdig asylpolitikk, sier Håkon Andreas Flydal, 2. nestleder i Unge Høyre.
Norge har under flyktningekrisen ført en lukket innvandringspolitikk. I løpet av 2015 hadde Norge en nettoinnvandring på nærmere 30 000 mennesker. Dette er 70 000 innvandre færre enn Sverige.