Kategorier
Elvebakkennytt Samfunn Ungdom

Fraværsgrensa fungerer bedre enn forventet

Elevene på Elvebakken var sterkt imot fraværsgrensa da den ble innført i august i år. Hvordan er oppfatningen av disse reglene fem måneder senere?

Tekst og foto: Kjetil Stoveland

Harald Aarseth (17) går i 2. klasse på elektrolinja på Elvebakken. Han mener at så og si alle syntes fraværsgrensa var en veldig dårlig regel før den ble innført .

-Det var veldig mange som snakket om den de første ukene og det var mye hat mot fraværsgrensa på sosiale medier.

Harald har blitt mer positiv til regelen etter at han har sett at medelevene er mer på skolen.

-Elevene kan ikke ta seg fridager lenger. Nå må du dra til legen når du er syk, og du har en spesifikk regel å forholde deg til.

Bilde_Harald

Fraværet har gått ned 

Ifølge fraværsstatistikken for Elvebakken var det i gjennomsnitt 4,3% fravær på høsten i 2015. I 1. termin det nåværende skoleåret har tallet sunket til 3,5%. Assisterende rektor, Espen Rueness, sier at det kan være feilkilder i denne statistikken fordi det er vanskelig å regne ut et nøyaktig tall. Dette henger sammen med at studiespesialisering med sin fleksitidsordning har en annen måte å føre fravær og tilstedeværelse på, enn f.eks programfag for medier og kommunikasjon. Statistikken viser likevel at fraværet har sunket etter at de nye fraværsreglene ble innført. Dette viser også en uformell spørreundersøkelse som MagasinE har gjennomført på skolen. Av 20 spurte svarte 45 prosent av elevene at de er mer på skolen etter at fraværsgrensa ble innført.

 

Jesper_Bilde ferdig

Jesper Bjørke (18) går i 2. klasse ved programfag for Medier og kommunikasjon og er med i elevrådet. Som Harald, opplever han at flere elever møter opp på skolen. Han mener at terskelen for å bli hjemme når man er småsyk, er høyere enn før.

-Hvis du var litt dårlig før, kunne du fort si ”nei, jeg er hjemme i dag”. Selv er jeg mer på skolen i år enn i fjor. Hvis jeg er syk, vil jeg heller spare 200 kr og dra på skolen, istedenfor å dra til legen.

Simen Aspaas (17) går Design og håndverk. Han har tidligere hatt lite fravær, så han har ikke merket spesielle endringer for sin egen del.

-Jeg synes fraværsgrensa egentlig er grei. Den hjelper elevene til å møte opp på skolen, og gjøre det de skal.

 

-Fraværsordningen et tilittsbrudd

Petter Andresen, lærer i mediefag, sier at han selv ikke har merket at fraværet blant hans elever har gått merkbart ned denne høsten.

-Jeg leser i avisen at fraværet har gått ned, men jeg har ikke direkte følt på det. De elevene som har grunner til å være hjemme, de er fortsatt hjemme og har legeerklæring.

Andresen er, til forskjell fra elevene som MagasinE har snakket med, ikke blitt mer positiv til den nye fraværsreglen, men kommer med sterk kritikk av den.

-Jeg synes den fungerer kjempedårlig! Det har blitt en plage for elevene og legene. Jeg ser at elevene blir trøtte av det, de blir syke av å holde seg friske. Fraværsordningen er et tillitsbrudd. På ungdomsskolen er det tillit til at foreldrene kan skrive melding for elevene, men ikke på videregående.

Andresen mener at regelen om legeerklæring er en ulempe for alle.

-Jeg scanner alle legeerklæringer jeg får, og legger alle i en mappe på kontoret. Den mappa er full allerede, så det har blitt overfylt med legeerklæringer.

Undersøkelsen som MagasinE har gjennomført, viser at flertallet av elevene er imot at sykdom må dokumenteres av lege.

– Det som ikke fungerer bra, er at for å få legitimert fravær må du ha legeerklæring. Det er veldig dumt at det ikke holder at foreldrene dokumenterer fraværet. Det viser at foreldrene ikke blir stolt på, mener Harald Aarseth (17).

Til tross for dette merker både Harald, Jesper og Simen at motstanden mot fraværsgrensa blant elevene, har blitt betydelig mindre. Nå er det flere som sier at den fungerer.

-Elever har sett at det ikke er så skummelt. Jeg tror det ser skumlere ut på papiret, men det er ikke så vanskelig å følge opp, mener Simen.

45fe5784adebd9cbfab537d9f0bb4028

 

 

 

 

 

 

 

 

Hentet med tillatelse fra Aftenposten

Elvebakken viste sterk reaksjon da

fraværsgrensa ble innført. Det ble det hengt

opp et bilde i kantina, av kunnskapsminister

Torbjørn Røe Isaksen. På dette bildet ble han

fremstilt som Nord Koreas diktator, Kim Jong Un.

Skjermbilde 2016-12-14 kl. 08.49.30