Kategorier
Elvebakkennytt

Stor økning av psykisk syke blant ungdom

UDIO arrangerer årets andre debatt, fredag 6. november. Denne gangen er temaet psykisk helse blant ungdom.

Tekst og bilder: Snorri Gudjónsson

Mellom 15 og 20% av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer, står det på folkehelseinstituttets hjemmesider.

Ifølge Reseptregisteret er det en sterk økning i antall unge i aldersgruppen 15-19 år som bruker antidepressiver i perioden 2004-2013. En økning blant gutter fra cirka 1300 til 1800 brukere, en økning på 44 prosent og for jenter fra cirka 2800 til 4100 brukere, en økning på 48 prosent.

Gutter holder tilbake

-Det er langt flere jenter som bruker helsetjenester, som skolehelsetjenesten, og det kommer av at det er flere jenter som strever mer enn gutter, sier helsesøster Lone Kjær. Gutter holder mer tilbake og har det verre, da de først oppsøker hjelp. Gutter bruker også lengre tid til å oppdage depresjon eller andre plager.

-Økningen av ungdom med psykiske plager som angst, depresjon og  adferdsproblemer kan skyldes samfunnsutviklingen og at det har blitt mindre tabubelagt. For mange er  det ikke nok med fin kropp, den må også være trent på riktig måte. Det er er større press på å være flink på skolen og komme inn på prestisjestudier. Dette kan bli mye for  enkelte, og resultere i spiseforstyrrelser, selvskading, eller nedstemthet som på sikt fører til depresjon, sier Lone.

Skjermbilde 2015-11-04 kl. 16.20.51
Helsesøster Lone Kjær

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppfyller ikke krav

Selv om skolehelsetjenesten samarbeider med skolen og spesialsyketjeneste, som psykolog, befinner mange unge seg i gråsonen for psykiske plager, og oppfyller ikke BUP-krav, eller krav til annen hjelp. Det er her helsesøster kommer inn i bildet. Helsesøster i samarbeid med rådgivere har mange tilbud for elevene.

– I fjor fikk førsteklassingene et kurs i kognitiv tankegang, der «hånden» ble brukt som et verktøy.» forteller Lone Kjær.

12202099_927671327314053_578677466_n
“Hånden”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkurat nå er helsesøster Lone Kjær med på et prosjekt, der ungdom kan lære mer om depresjonsmestring. Det er et ti timers kurs i januar, og alle interesserte oppfordres til å komme innom helsesøsters kontor for mer informasjon.

Kom til Wenche Foss i storefri fredag 6. november og følg med på debatten. Debatten blir også publisert her på Magasin E etterhvert om du ikke får med deg debatten på fredag.