Kategorier
Samfunn

Hvordan påvirker statsbudsjettet deg?

Vi har studert statsbudsjettet for 2016 og funnet ut hvilke endringer regjeringen har gjort innenfor bolig, skole og kultur.

Illustrasjon: Marita Bjørnstad, Tekst: Mina R-N Janssen

 

Flere studentboliger og mer sparepenger 

For dagens ungdom er det vanskelig å investere i bolig. I statsbudsjettet for 2016 foreslår dermed regjeringen at det skal bygges 2200 nye studentboliger.

De vil også øke interessen for å investere på markedet ved å øke skatten på sekundærbolig fra 70 til 80 prosent. Dette kan føre til at flere får mulighet til å investere i bolig fordi boligprisene synker, men det kan også øke interessen for primærboliger som kan gjøre det vanskelig å investere.

Regjeringen ønsker også å øke høyeste samlede sparebeløpet i BSU fra 200.000 kroner til 300.000 kroner. Det fører til at ungdom kan spare mer i den mest gunstigste spareformen. Men det er dessverre ikke så lett som det virker. Det er nemlig umulig å oppnå 300.000 kroner. Det maksimale sparebeløpet på en BSU konto er 25.000 kroner i året, og du kan spare til året du fyller 33. Dette medfører at det er umulig å spare opp 300.000 kroner.

 

Tilskudd til lærlingene og oppfølgning av de som sliter

Mange unge dropper ut av videregående skole. Derfor foreslår regjeringen å styrke oppfølging av ungdom som er i ferd med å falle ut med 20 millioner kroner. Det har også vært problemer med å ha nok lærlingplasser. Regjeringen vil dermed øke lærlingtilskuddet med 50 millioner kroner. De foreslås også å øke tilskuddet til Ungt Entreprenørskap med 2 millioner kroner.

Flere mener derimot at statsbudsjettet for skolen ikke er bra nok, og at regjeringen har glemt å foreslå tiltak mot de høye utgiftene studenter står ovenfor.

 

Dyrere kulturtilbud

Den store forskjellen fra tidligere år er at momsen skal økes fra 8 til 10 prosent. Økt moms fører til dyrere goder som for eksempel kinobilletter, idrettsarrangementer og transport. Det skal i tillegg innføres en ny matmoms på 15 prosent. Likevel er det mange som mener at det er en så liten økning at folk vil merke det.

Regjeringen ønsker også å øke kollektivsatsingen med 22,8 milliarder kroner hvor halvparten skal gå til å bedre kollektivtransport i de store byene.