Kategorier
Samfunn

Usikker førstegangsvelger?

Vi har studert de ulike partienes valgprogram og funnet ut hva som skiller dem når det gjelder skole, arbeid, bolig og miljø.

Tekst: Solfrid Skaret og Mina Janssen. Illustrasjon: Even Golberg 

Hva står de ulike partiene for?

SKOLE:

I skolepolitikken er den største forskjellen på den borgerlige, og sosialistiske siden om det skal innføres større innslag av private aktører i skolen. Den borgerlige siden ønsker privateide skoler fordi de mener at konkurranse kommer til å bedre både lærere og elever. Den sosialistiske siden mener at skolen ikke er et område for markedsbasert konkurranse, og at en fellesskole er med å sikre alle like muligheter for å kunne ta del i fellesskapet. En annen forskjell er at den borgerlige siden er for fritt skolevalg, og at du selv skal få bestemme om du vil ha fremmedspråk, og sidemål. Den venstre siden derimot ønsker lengre skoledager fremfor lekser.

Felles for partiene er at de alle ønsker å øke lærertettheten og løfte yrkesfagene.

BOLIG:

Innenfor boligpolitikken er den største forskjellen på partiene skatten. Den borgerlige siden av politikken ønsker ikke å innføre for eksempel eiendomsskatt. De mener at det skal være lave skatter på alt. De vil at man skal kunne kjøpe seg tjenester selv, istedenfor at staten skal eie alt. Den sosialistiske siden mener at Norge trenger flere skatteinntekter for å for eksempel forbedre eldreomsorgen.

Felles for partiene er å føre en god økonomisk politikk for å sikre stabilitet i boligmarkedet, og bygge flere tusen studentboliger. Partier som Høyre, og Fremskrittspartiet er også opptatt av at det frie markedet skal regulere seg selv.

MILJØ:

Alle partiene tror på en felles bærekraftig og fornybar framtid, og bevaring av naturen. Noen grep Rødt vil innføre er bilfritt sentrum, gratis kollektivtrafikk og fremtidsrettet byplanlegging. SV satser på sykkelveier så vel som å erstatte fossil energi med fornybar. Mens de andre partiene er villige til å innføre tiltak som gjør byer bærekraftige, føler FrP det er best å hinte til viktigheten. De vil gi den enkelte forbruker anledning til å velge miljøvennlige løsninger, for eksempel ved avgiftsreduksjoner og tilbud som oppfordrer til miljøvennlig handling.

Både Arbeiderpartiet og Høyre har satt seg mål. Arbeiderpartiet vil at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Høyre vil redusere klimautslippet med 40 prosent innen 2030.

ARBEID: 

Å styrke arbeids-og næringslivet i Norge er viktig for alle partiene. KrF vil legge til rette for en politikk som bidrar til flere arbeidsplasser og nyskaping. De anser det som viktig å passe på små og mellomstore bedrifter. Venstre ønsker en næringslivspolitikk som åpner muligheter og inkluderer arbeidstakere. De vil bygge et tett samarbeid mellom myndigheter og organisasjoner.

FrP vil at det norske næringslivet skal være basert på norske lover og regler. De mener arbeidsinnvandring innenfor EØS-området er positivt, men at utenlandske arbeidstakere skal bli returnert til hjemlandet når arbeidet er utført.

Et grep Rødt vil innføre er skikkelige ansettelsesforhold og kjempe mot sosial dumping. De vil også innføre 6-timersdager og rett til heltid så vel som full lønnskompensasjon.

Miljøpartiet De Grønne vil også innføre kortere arbeidstid, i håp om at det vil gi økt status for frivillig arbeid og takknemlighet for mer fritid fremfor lønnsvekst.

FrP vil at det norske næringslivet skal være basert på norske lover og regler. De mener arbeidsinnvandring innenfor EØS-området er positivt, men at utenlandske arbeidstakere skal bli returnert til hjemlandet når arbeidet er utført.

Godt valg! Husk at det viktigste er å delta!