Kategorier
UDIO

UDIO ep.3 Oljeeventyret

Skal vi fortsette med utvinning av olje på norsk sokkel, eller skal vi satse på fornybare ressurser? Hva med oljefondet? Hva med norsk økonomi? Hvor vil vi finne penger til å forske på grønn teknologi?