Kategorier
UDIO

Ekstremist og lærer på fulltid

– Som lærer har du en plikt til å lære elevene dine om toleranse og demokrati, mener Laura Gonzalez (19) fra Kuben. Da kan du ikke være ekstremist utenom arbeidsplassen, uttaler hun seg om i første episode av debattprogrammet UDIO. Elever fra Elvebakken og Kuben vgs diskuterer her hvorvidt lærere har og bør ha full ytringsfrihet.