Kategorier
Kultur

Kutter støtte til revyen

Over hundre elever ved Elvebakken videregående skole er i disse dager godt i gang med årets skolerevy. Lite er de klar over at de neste år vil kunne miste 60 000 kr i støtte.

Tekst og foto: Shayan Shahriari    Illustrasjon: Torkil Kvernberg Saastad

Nå har regjeringen bestemt at de ønsker å kutte 40 millioner kroner i støtte til studieforbundene i Norge. Dette betyr at Elvebakken VGS mister støtten som tilsvarer 20 % av deres budsjett.

Smalere skolehverdag

Økonomisjef i Elvebakkenrevyen synes det er trist at bidrag vil falle bort.

–  Det er veldig dumt for revyen, fordi revyen er en arena hvor elever kan utfolde seg på en annen måte enn det de kan gjøre i den vanlige skolehverdagen. Og nettopp fordi vi mottar støtte så har vi mulighet til å tilby en bredere skolehverdag, sier økonomisjefen Oskar Jakobsen.

Revyen på Elvebakken er et sosialt knutepunkt som øker trivselen på skolen for elevene. Men det er også en arena for erfaringer til arbeidslivet senere i livet.

– Jeg har vært så heldig å få blitt sjef, noe som innebærer at jeg må søke om statlige midler, sette opp budsjett, føre regnskap og organisere et opplegg for rundt 200 mennesker. Alt dette gir meg en hel masse læring jeg vil få bruk for senere i livet, forteller Jakobsen.

Viktig bidrag

Studieforbundet kultur og tradisjon er et studieforbund bestående av 34 frivillige organisasjoner som bistår i opplæring i revy, folkedans, teater og andre kulturformer, samt kursing av revysjefer.

Generalsekretær i organisasjonen Frilynt, Frode Alexander Rismyhr er oppgitt over kuttet.

Reagerer på regjeringens syn: Oskar Jakobsen, økonomisjef på Elvebakken VGS

– Dette er tilskudd som går til kurs og opplæring. Bidragene fra studieforbundene gjør det mulig for skolerevyene å leie inn gode instruktører til å gi opplæring gjennom regi, tekstskriving for skuespillerne og avholde førstehjelpskurs for elevene, forteller Rismyhr.

Rismyhr mener også begrunnelsen for kuttene er for dårlig.

– Regjeringen oppgir svært få grunner til hvorfor de kutter og satser mindre. I forhold til kursstøtten gjennom studieforbund uttaler Høyre og FrP at de vil prioritere basisfagene norsk, matte og engelsk, og nedprioritere opplæring i andre fag – som i frivillig kulturliv, forteller Rismyhr.

Vanskelig å kompensere

Skolerevyen vil nå være avhengig av private sponsorer.

– I mange år har vi prøvd å få inn mer penger fra private sponsorer, noe vi delvis klarer. Men vi vil ikke klare å kompensere for det vi mister hvis vi ikke får like mye av denne statlige støtten, forteller revyøkonomisjefen.

Oskar legger ikke skjul på at han heller ikke er fornøyd med regjeringens begrunnelse. Han mener økonomien vil bli rammet hardt fremfor å forbedres.

Regjeringen mener at minskningen av den statlige støtten til kulturelle institusjoner vil gi oss mer frihet til å handle.

– Den friheten som regjeringen begrunner nedkuttingen med, vil egentlig ha en reversert effekt. Dersom vi begynner å motta mindre penger, betyr det i realiteten at vi vil ha mindre penger til å gjøre det vi vil på scenen og som organisasjon.