Kategorier
Elvebakkennytt

Sladderside førte til uthenging

”Har du hørt noe sykt på skolen i dag?”, lyder beskrivelsen av ”Overhørt på Elvebakken”. Facebook-siden var ment humoristisk, men førte til at elever ble hengt ut på nett.

 Tekst og foto: Thea Marion Aasen

 ”Overhørt” er blitt et populært fenomen blant mange skoler i Oslo. Konseptet går ut på å sende inn anonyme sitater sagt av andre elever, til en Facebook-side. Til nå har nesten 1200 likt Facebook- siden ”Overhørt på Evebakken”.

Overhørt på Elvebakken fulgte derimot ikke det originale konseptet. Det som ble skrevet var ikke anonymt. Det førte til at flere elever ble hengt ut.

Åsa Vigen Bardal (17), elev på Elvebakken, syntes ikke noe om hva som ble skrevet på siden.

– Det er jo veldig typisk ungdommer å sette ut rykter. Jeg synes det gikk for langt fordi folk bare misforsto konseptet. Det ble rett og slett ikke brukt på riktig måte, sier Åsa.

Åsa engasjerte seg i debatten rundt “Overhørt på Elvebakken”

Universitetene i Oslo var de første som lagde Overhørt-sider på Facebook. Etterhvert hang videregående skoler seg på trenden, men mange fulgte ikke konseptet om å holde alt anonymt. Åsa tror noe av grunnen til dette, kan være at man som videregåendeelev fortsatt kan oppføre seg umodent. Noen bruker siden til å dele sladder og henge ut elever.

Åsa valgte å skrive et langt innlegg på sin egen Facebook profil, hvor hun delte sin mening om Overhørt på Elvebakken. Hun oppfordret andre til å ikke sende inn rykter eller overhørte sitater for å henge ut andre, men heller bidra til å gjøre skoledagen bedre for medelever. Kort tid etter at Åsa postet dette innlegget på Facebook, ble alle innleggene på ”Overhørt på Elvebakken” slettet.

– Jeg synes et er veldig fint å se at det hjelper å si ifra. På skoler skal ikke slike sider forkomme, det er ikke greit.

Nå er ”Overhørt på Elvebakken” oppe og går igjen, men denne gangen er alt som skrives anonymt, og flere virker fornøyde med det.